นโยบายไซต์

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท บริหารโรงแรมโซเทเนสุ จำกัด (บริษัท ต่อไปนี้) ก่อนที่จะใช้ไซต์โปรดอ่านและยอมรับนโยบายนี้ นอกจากนี้เนื้อหาบางอย่างอาจมีข้อกำหนดในการใช้งานบางอย่าง โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่เหมาะสมก่อนที่จะใช้เนื้อหา
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ บริษัท จะโพสต์นโยบายที่ปรับปรุงใหม่มายังเว็บไซต์นี้ด้วยความรวดเร็ว นโยบายที่ปรับปรุงแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ บริษัท ฯ โพสต์ไว้บนเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์และการสละสิทธิ์

1. ลิขสิทธิ์
บริษัท มีลิขสิทธิ์ในข้อความและภาพทั้งหมดในไซต์นี้นอกเหนือจากข้อความและภาพที่ บริษัท ใช้โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เนื้อหาที่พบในไซต์นี้ไม่สามารถพิมพ์ซ้ำทำซ้ำเปลี่ยนแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชนจำหน่ายหรือให้ยืมโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ในกรณีอื่นนอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
แม้ว่า บริษัท จะให้ความสำคัญกับเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ แต่ความสมบูรณ์และความถูกต้องจะไม่ได้รับการรับรอง บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์นี้

3. กฎหมายที่บังคับใช้
เว็บไซต์นี้มีการจัดการโดย บริษัท และผู้ใช้เว็บไซต์ต้องยอมรับข้อ จำกัด ตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศญี่ปุ่นและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์ไปยังไซต์นี้

บริษัท ต้องการให้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้แก่ผู้ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และยินดีต้อนรับลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้และหน้าบนสุดของโรงแรมแต่ละแห่ง
นอกจากนี้ บริษัท ขอให้ทุกคนที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราโปรดแจ้งให้เราทราบผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อเว็บไซต์
ซึ่งสามารถทำได้หลังจากที่มีการเชื่อมโยงแล้ว บริษัท ขอให้ผู้ใช้เข้าใจเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้
บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ บริษัท อาจเปลี่ยนแปลง URL ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ภายในกรอบหรือในลักษณะอื่นใดที่อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้เป็นสิ่งต้องห้าม
โปรดเข้าใจว่า บริษัท อาจขอลบลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้เนื่องจากเนื้อหาหรือวิธีการเชื่อมโยง รู้สึกอิสระที่จะใช้ลิงก์แบนเนอร์ต่อไปนี้
  • banner_-1

แฟลช

บางหน้าในไซต์นี้ใช้ Flash หากต้องการดูหน้าเว็บที่มี Flash คุณต้องมีปลั๊กอิน Adobe Flash Player เวอร์ชันล่าสุด หากคุณไม่มีปลั๊กอินคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างโปรแกรม Flash Player สามารถใช้งานได้ฟรีจากเว็บไซต์ Adobe Systems

SSL

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL (Secure Socket Layer) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ด้วย SSL ข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้จะถูกเข้ารหัสโดยคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ก่อนที่จะถูกส่งไปยังเครือข่าย